• กรีนการ์ดผ่านงานแรงงานไร้ฝีมือ
 • เป็นวีซ่าที่ออกให้เพื่อทำงานที่ไม่ต้องการทักษะมากนัก 
 • GJ Thailand ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในสหรัฐอเมริกา

Program Details

 • สาขางานบริการอาหาร
 • ในร้าน Applebee’s
 • รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง

Program Details

 • Community college
 • เรียนวิทยาลัยชุมชนดีอย่างไร
 • การเข้าร่วมโครงการ

Program Details

 • โครงการนี้เหมาะกับนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศระยะสั้นๆ
 • ในช่วงเดือนตุลาคม เดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน
 • ได้เรียนในชั้นเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป

Program Details

 • มหาวิทยาลัยแห่งที่เปิดสอนฟรีในยุโรป
 • เยอรมัน
 • ฝรั่งเศส

Program Details