รับสมัครสอบชิงทุนสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GJ-Thailand
สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
 • จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • โครงการในการไปศึกษาต่อใน 17 ประเทศ

Program Details

experience program

 • ระเบียบการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand
 • Academic year program ประจําปี 2019/20 Group 2
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.

รายละเอียดการปฐมนิเทศ

 • สาขางานบริการอาหาร
 • ในร้าน Applebee’s
 • รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง

Program Details

 • โครงการเรียนภาษาและทัศนศึกษา
 • ระยะสองสัปดาห์
 • กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

รายละเอียดทุน

 • Community college
 • เรียนวิทยาลัยชุมชนดีอย่างไร
 • การเข้าร่วมโครงการ

Program Details