ระเบียบการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand Academic year program ประจําปี 2019/20 Group 1