บริษัท จีเจ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
5/225 หมู่บ้านกลางเมือง (มอนติคาร์โล) ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

GJ EDUCATION (Thailand)
5/225 Thedsabansongkloh Road,
Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.

Tel: 099-623-9961, 089-672-7777
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.gjthailand.org   
Facebook: www.facebook.com/gjthailand

QR