บริษัท จีเจ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
5/225 หมู่บ้านกลางเมือง (มอนติคาร์โล) ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

GJ EDUCATION (Thailand)
5/225 Thedsabansongkloh Road,
Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.

Tel: 099-623-9961, 089-672-7777
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.gjthailand.org   
Facebook: www.facebook.com/gjthailand

QR