การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยองค์กร GJ-Thailand

Spring 2017 entry Elle in Arkansas and Nest in UK

Spring 2017 entry 12 month program January-December USA

Calendar year program 2017-2018

Prom 2017

Annual trip 2017