เป็นโครงการพิเศษเหมาะกับน้องๆ ที่อยากได้ประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนี้มีลักษณะที่คล้ายกับโครงการ community college + university program ที่แตกต่างคือน้องๆ จะได้ high school diploma และ associate degree (AS-Associate degree in science and AA-Associate degree in arts) ในช่วงเวลาสองปีที่เรียน community college กับ GJ-Thailand


คุณสมบัติแรกคือน้องๆ จะต้องเรียนจบอย่างต่ำเกรด 10 ในประเทศของตัวเอง

ในช่วงสองปีอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยในการจัดตารางการเรียนเพื่อที่น้องๆ จะได้มีหน่วยกิต ครบที่จะจบได้รับ high school diploma และได้ associate degree ในเวลาเดียวกัน มากไปกว่านั้นทาง GJ-Thailand ก็จะดำเนินเรื่องจากอนุปริญญาไปเรียนต่อปีที่สามและสี่ให้ ในส่วนปี 3-4 น้องๆ สามารถเลือกมหาวิทยาลัยตามที่ชอบได้ ค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นกับว่ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชน โดยปกติมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีราคาที่แพงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างมาก ในกรณีที่น้องๆ ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีค่าเรียนในระดับเดียวกับอัตราของนักเรียนอเมริกัน น้องๆ จะต้อง ไปยังมหาวิทยาลัยในรัฐ Minnesota, South Dakota and North Dakota เท่านั้นและจะต้องได้เกรดในระดับอนุปริญญาเกิน 2.8

บริการต่างๆ ที่เราดำเนินการให้คือ

 1. จัดการด้านใบสมัคร
 2. จัดการเรื่องที่พัก หอพัก หรือครอบครัวอุปถัมภ์ให้
 3. จัดการช่วยในการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน F-1 วีซ่า
 4. ช่วยในการ transfer ไปยังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่สำหรับปี 3-4
 5. ให้คำปรึกษาในการขอ OPT Optional practical training หลังจากสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

 • ค่ามัดจำ 5,000 บาท นักเรียนจะได้คืนเมื่อลงทะเบียนเรียนกับทางวิทยาลัย
 • ค่าวีซ่า 15,000 บาท
 • ค่าใช่จ่ายอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับวิทยาลัยที่น้องๆ ได้เข้าเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ lineID:  @gjthailand

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับเกรด 10 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. บางวิทยาลัยต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ แต่เราก็มีหลายวิทยาลัยรับคะแนน จากเรา และก็มีหลายวิทยาลัยไม่ขอคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าเรียนแต่น้องๆ ต้องผ่านการสอบ placement วิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยจัดสอบขึ้น ถ้าสอบไม่ผ่านในระดับที่วิทยาลัยต้องการ น้องๆ จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่ ไปกับการเรียนวิชาปกติ
 3. เกรดเฉลี่ย ม.3 - ม.4 จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

ข้อดีของโครงการ

 1. ไม่ต้องรอครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลานาน
 2. สามารถเข้าเรียนได้สองช่วงต่อปี วิทยาลัยบางแห่งสามารถเข้าเรียนได้สี่ช่วงต่อปี
 3. ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีวิทยาลัยตอบรับ
 4. น้องๆ สามารถทำงานในวิทยาลัยได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาเรียน แต่สามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมง ในช่วงปิดเทอม

ติดต่อพี่น้ำได้ที่ 099-623-9961, 089-672-7777