เหมาะกับน้องๆ ที่อยากไปหาประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่จบมาโดยตรง โปรแกรมนี้จะมีสองโปรแกรมใหญ่ๆ คือ

 1. Trainee program เหมาะกับคนที่จบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำและมีประสบการณ์ทำงานในสายงานมาแล้วหนึ่งปี ระยะเวลาของโครงการ 18 เดือน ในส่วนของงานภาคการเกษตรหรือภาคบริการจะมีระยะเพียง 12 เดือน
 2. Internship program เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี ระยะเวลาโครงการอยู่ที่ 12 เดือน

สาขาอาชีพที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีดังนี้

 1. ภาคการเกษตร ประมงและวนศาสตร์
 2. ศิลปะและวัฒนธรรม
 3. บริการและการท่องเที่ยว การทำอาหาร
 4. ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบรรณารักษ์
 5. สารสนเทศ
 6. บริหาร และการเงิน
 7. กฎหมายและบริหารรัฐกิจ
 8. วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 งานบริการอาหาร ในร้าน Applebee’s

ตอนนี้มีตำแหน่งงานในสาขางานบริการอาหาร ในร้าน Applebee’s รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง ทั่วสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

1) จบปริญญาตรี สาขาการโรงแรม การจัดการภัตตาคาร การทำอาหาร
2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3) ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

ค่าตอบแทน

การันตีชั่วโมงทำงาน 32-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าที่พักถูกในราคา 200-300$ ต่อเดือน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ค่าตอบแทนอยู่ที่ 11$/ชั่วโมง

ค่าโครงการ

เพียง 4,800$ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ค่าประกัน ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่าน Website เท่านั้นที่ https://www.gjthailand.org/programs/programinternship-and-training-program.html

 1. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท มาที่บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้

    2.1 Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2.3 scan เอกสารทั้ง 2 ข้อ ส่งมาที่ lineID: kulyoga (ติดต่อเฉพาะรับหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น)

ใบสมัครออนไลน์โครงการ Internship and training program