ประเทศสหรัฐอเมริกา high school experience program in Minneapolis and St Paul, Minnesota.

ตัวอย่างโรงเรียน

Southwest

Roosevelt High School

Fair School

Edin

South High School

Henry

Edina High School

Albert Lea High School

American high school experience program

ระยะสั้นช่วงปิดเทอมฤดูร้อน March-May or April-June 2018 เรียนในโรงเรียน Minneapolis public school

โครงการนี้เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการหาประสบการณ์ในระยะสั้นๆ และไม่ได้จุดประสงค์ที่จะเป็นนักเรียน semester หรือ academic year J-1 visa ในอนาคต 

คุณสมบัติ

  1. เรียนอยู่ชั้น ม 3-6 อายุระหว่าง15-18 ปี ในวันเดินทาง
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  3. มีความประสงค์ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
  4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรค์ต่อการเข้าร่วมโครงการ
  5. มีอัธยาสัยดี

ค่าเข้าร่วมโครงการ

$5,950 รวมค่าอาหาร สามมื้อในช่วงเสาร์อาทิตย์ และสองมื้อในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ ค่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ นักเรียนจะอยู่ด้วยกันสองคนต่อครอบครัว

หมายเหตุ นักเรียนต้องจ่ายค่าเครื่องบิน ค่าวีซ่าเอง

**น้องๆ จะต้องทำกิจกรรมในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเช่นเข้าชมรมต่างๆ ของโรงเรียน ทำงานการบ้านเหมือนนักเรียนอเมริกันทั่วไป​

Host family

ครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับการคัดเลือกมาแล้วมีหน้าที่ดูและเทคแคร์นักเรียนของเรา และเรายังมีเจ้าหน้าที่คนไทยในเมืองที่คอยดูแก้ไขปัญหาให้นักเรียน

​กิจกรรมขององค์กร

  1. เข้าปฐมนิเทศก่อนเดินทางและเข้าปฐมิเทศที่เมือง Minneapolis ก่อนโรงเรียนเปิดและปัจฉิมนิเทศก่อนเดินทางกลับเมืองไทย
  2. กิจกรรมที่ทำกับ GJ Thailand จะมีทุกเดือน เช่น ทริปไปชมเมือง และสถานที่สำคัญในรัฐ Minnesota

สิ่งที่จะได้รับ

  1. ประสบการณ์ในการได้เรียนกับนักเรียน American
  2. จะได้ใช้ภาษาได้เต็มที่
  3. ได้ใบเกรด, ประกาศนียบัตรจาก GJ Thailand และ Minneaplis public high school district 

ติดต่อพี่น้ำได้ที่ 089-672-7777